Пластилинови картини/Plasticine's pictures

• от 4

Ето как Павката се забавлява с пластилин: с помощта на мама правиме най-различни формички върху лист хартия, той казва какво да направиме, така си...

Ето как Павката се забавлява с пластилин: с помощта на мама правиме най-различни формички върху лист хартия, той казва какво да направиме, така си създадохме няколко картинки. Страхотно се забавляваме, това може да продължи с часове. Разбира се трудно е да ги запазим, защото едно от любимите му неща е да взима фигурките и да ги мачка, после пак ги прави. Важен е творческия процес.