На първо четене: Задължителна детска градина за 4-годишните

• от

Предучилищното образование става задължително и за 4-годишните деца, решиха депутатите на първо четене,
На първо четене: Задължителна детска градина за 4-годишните

На първо четене: Задължителна детска градина за 4-годишните

Предучилищното образование става задължително и за 4-годишните деца, решиха депутатите на първо четене.

Промените са залегнали в Закона за предучилищното и училищното образование, внесени са от Министерски съвет и предизвикаха сериозен дебат в пленарната зала.

Мотивите на законопроекта представи заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова, която подчерта пред депутатите, че разширяването на обхвата на предучилищното образование е важно за езиковото, когнитивното и социалното развитие на децата.

Според международните изследвания по-високи резултати показват онези деца, включени по-продължително време в предучилищно образование.

Проучване на МОН сред началните учители също потвърждава данните. Към момента обхванатите в предучилищно образование са 91,5% от 5-годишните и едва 78% от 4-годишните деца. Разликата от 13,5% са деца, чийто майчин език не е български и у родителите липсва отношение към образованието.

Предложението е финансово обезпечено, категорични са вносителите. Подкрепено е и с 3-годишна програма. Средствата са на стойност 210 млн. лв. и са заложени в държавния бюджет за тази година. Заделени са средства и за изграждане на 70 нови детски градини с над 5 хил. места. Предвижда се и 3-годишен период, в който общините да се подготвят, за което ежегодно ще се отпускат 12 млн. лв. за издръжка и 32-33 млн. за компенсиране на таксите.

„Днес е поредният добър ден за образованието в този мандат!“, заяви по време на дебатите депутатът от „Обединени патриоти“ Милен Михов, който изтъкна необходимостта държавата да осигури всички необходими условия за реализацията на тази промяна. Според него падането на възрастта за задължително предучилищно образование ще помогне за „по-спокойното и дълготрайно семейно планиране“, а мярката ще има и „демографски измерения“.

„Проблемът с недостига на места в детските градини, особено в големите градове, трябва да се реши в спешен порядък, защото това е неадекватност“, призова от своя страна народният представител от ДПС Ерол Мехмед. Той подчерта, че от партията му ще подкрепят законопроекта, но заяви, че в него „липсва темата за езика“, припомняйки отново тезата на ДПС за свободното изучаване на майчин език в училищата. От партията призоваха още да отпаднат напълно таксите за детските градини, защото „грижата за всички деца трябва да е еднаква“.

От БСП също повдигнаха въпроса дали държавата ще успее да се справи с това предизвикателство. „Имаме ли достатъчно подготвени учители и адаптирани учебни програми? Имаме ли гаранции за всички заинтересовани участници в процеса деца, родители и учители, че предлаганата мярка може да бъде приложена навсякъде?“, попита Евдокия Асенова.

Важна част от промените са свързани и със законовата регламентация на обучението в електронна среда. То ще може да се прилага за цял клас, за цяло училище и за отделни ученици, които по здравословни или други уважителни причини не могат да посещават училище за не повече от 30 учебни дни. Може да се прилага и като елемент на иновация в организацията в иновативните училища при съответните ограничения - не повече от 20 % от учебния план. /БГНЕС

Вижте още за: детска градина