Преминете към основното съдържание

Дете над 7 години

След навършване на седем годишна възраст, възпитанието и отглеждането на детето продължават с акцент върху самостоятелността, отговорността и развитието на социалните и учебни умения, като се насърчава самостоятелното мислене, критичното мислене и развитието на индивидуални интереси и таланти. Важно е да се поддържа открита комуникация с детето и да се осигурява подходяща подкрепа и насърчаване в неговия учебен и личностен растеж.
© 2002-2024 Moetodete.bg, Всички права запазени.

Created by Creato