Преминете към основното съдържание

Имена с буква Я

Яблана, Яблена

Името произхожда от дървото яблен, яблан.

Яблен

Името произхожда от дървото яблен, яблан.

Ябълка

Името произхожда от дърво и плод ябълка.

Явор

Името произхожда от  дървото явор. Празнува имен ден на Цветница.

Явора, Явориха

Името произхожда от дървото явор, женска форма на името Явор. Яворa, Яворина празнува имен ден на Цветница.

Яглая, Яглея

Името произхожда от Аглая с йотация - от гръцки и означава великолeпнa, светла.

Ягода, Ягодина

Името произхожда от  плод ягода, празнува имен ден на Цветница.

Яким

Името произхожда от Йоаким и означава праведен, богоотец. Имен ден празнува на 18 януари, 9 септември.

Яко

Името е видоизменено от Яков и преосмислено по як (да бъде як, силен).

Якоб, Яков

Името произхожда от еврейски и означава коварен. Имен ден празнува на   30 август, 9 октомври, 21 март.

Якобина

Името е женска форма на Якоб.

Ян

Името е форма на Йоан. Празнува имен ден на Еньовден - 24 юни.

Яна

Името  на старославянски означава  река. Използвало се е като пожелателно име за дълголетие: "Животът й да бъде дълъг като река". Имен ден се празнува на Еньовден - 24 юни, тъй като Янка в остарелия си вид, в миналото в разговорен...

Янаки

Името произхожда от гръцки Iannaki, умалително от Яни.

Яначко

Името е умалителна форма на Янко.

Яне, Яни

Името произхожда от гръцки Iannis, съкратено от Ioannes.

Янислав

Името е  новообразувано от Яни + слав.

Янислава

Името е  новообразувано от Яни + слава.

Янита

Името е новообразувано от Ян(а) + ита.

Яница

Името е женска форма на Ян.

Янка

Името е умалителна форма на Яна. Празнува имен ден на Еньовден - 24 юни.

Янко

Името е  форма на Йоан. В народния фолклор Янко наричат слънцето. Имен ден празнува на Еньовден - 24 юни.

Янкул

Името произлиза от от Янк(о) + ул.

Янчо

Името е форма на Янко.
© 2002-2024 Moetodete.bg, Всички права запазени.

Created by Creato