Преминете към основното съдържание

Имена с буква Ч

Чавдар

Име на войвода - от пер.-тур. cahdar - "големец, сановник", видоизменено покрай тур. cavdar - "ръж".

Чайка

Името е проникнало у нас от руската литература (романа "Чайка"), преосмислено по птицата чайка.

Чайо

Името означава чакам утеха от дете (остаряло).

Чако

Името произлиза от  чакан (дълго чакано дете).

Чана

Името е кратка форма от Цветанка или Стоянка.

Чано

Името произхожда от чан - хлопатар, звънец - от тур. çan - "звънец, камбана" .

Чара

Името произхожда от чapoвнa или форма на Чародея.

Чардафон

Името произхожда от чарда в смисъл "дружина, тайфа" - прякорно име, станало популярно по време на Съединението през 1885 г.

Чаро

Името произхожда от чapoвeн или форма на Чародей.

Чародей

Името означава вълшeбник.

Чародея

Името означава вълшeбницa.

Часлав

Старинно, забравено име - "който чака или го очаква слава".

Чая

1. Женска форма на Чайо 2. Името е преосмислено по р. Чая

Чедомир

Името означава дете на мира (или на света). Типично за българи и сърби от Западните покрайнини.

Чедомира

Името означава дете на мира (или на света). Типично за българи и сърби от Западните покрайнини.

Челедин

Името произхожда от челяд, челед - "чедо, деца, семейство".

Червенко

Името произлиза от червен, румен, здрав.

Череша

Името произхожда от дърво и плод череша или превод на гръцкото име Керез. Имен ден празнува на Цветница.

Черньо

Защитно име: черен, грозен, но жив и здрав черен и грозен, но жив и здрав. Преводен вариант на Мавро.

Честемен

Името произлиза от диал. честемени - "работници в оризищата" (от пер.-тур. cest - "пъргав"и men - "човек")

Чечилия

Името е итал. форма на Цецилия.

Чило

Името е видоизменено от Момчил.

Чубра

Името произхожда  от билката чубрица. Имен ден празнува на Цветница.

Чубрина

Името произхожда  от билката чубрица. Имен ден празнува на Цветница.
© 2002-2024 Moetodete.bg, Всички права запазени.

Created by Creato