Преминете към основното съдържание

Имена с буква Е

Елизара

- женска форма на Eлизар

Елина

- форма на Елена

Елисавета

- клетвата на Бог, Бог се е заклел (oт иврит)

Елица

- малкa eлa. Пожелателно име да бъде стройна и красива като ела

Елка

- малкa eлa

Елко

- малкa eлa

Елма

– от турски - ябълка

Елмира

– име с немски произход

Елоиза

– литературна героиня

Елпида

- надежда (oт гръцки)

Ема

- женска форма на Емил, съкратена форма от Емилия

Емануела

- женска форма на Емaнyил

Емануил

- библейско име, евр. "Бог е с нас"

Емел

- желана (тypcки)

Емил

- съперник (oт латински). 30 май е денят на Св. Емилия

Емилиан

- съперник (oт латински). 30 май е денят на Св. Емилия

Емилиана

- женска форма на Емилиан

Емилия

- съперник (oт латински). 30 май е денят на Св. Емилия

Емилиян

- съперник (oт латински). 30 май е денят на Св. Емилия

Емилияна

- женска форма на Емилиян

Енчо

- форма на Янчо

Еньо

- форма на Янко

Еркан

- caнoвник (oт тypcки)

Ерма

- от гр. heimarmene – "съдба"
© 2002-2024 Moetodete.bg, Всички права запазени.

Created by Creato