Преминете към основното съдържание

Имена с буква Г

Габриел

Форма на Гавраил, Гавриил - помощта му е в Бога. Според православния календар Габриел празнува на 26 мapт. 

Габриела

Женска форма на Габриел. Празнуват имен ден на 26 март. 

Габрина

Женска форма на Габър

Габър

От дървото габър. Празнува имен ден на Цветница

Гавраил, Гаврил

Библейско име - от еврейски "крепост Божия". Гавриил е силният човек на Бог и е един от четирите архангели в Стария Завет заедно с Михаил, Рафаил и Уриил. В Новия Завет той е ангелът, който казва на Дева Мария благата вест...

Гален, Галентин

Оригиналната форма на Галин. От старинното "гал" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диалектната дума "галун - "гълъб".

Галена, Галентина

Женска форма на Гален. Празнува имен ден на 10 март. Според друга версия, произлиза от глагола "галя" ("милвам"). 

Галин, Галимир

Форма на Гален, което вероятно произлиза от гръцкoтo galini - тишина. Равнозначно на славянското име Тихомир. Според друга версия, произлиза от глагола "галя" ("милвам"). 

Галя, Галина

Женска форма на Галин. Празнува имен ден на 10 март

Гана, Ганка, Ганета, Ганита

Производни на Драгана, Гергана

Ганчо, Ганьо, Гано

Кpaтки форми на Драган

Гаро

От диалектната дума Гар - "мургав, черен“

Гаспар

Името на един от тримата източни мъдреци или влъхви, които според евангелската легенда дошли да се поклонят на младенеца Иисус

Гая, Гея

От гръцки Geia - Земя

Гена, Генка

Форми на Генадина или Евгения

Генади, Генадий

От гръцки означава благороден, благородник. Празнува имен ден на 24 декември; 31 август

Генадина, Генадия

Женски форми на Генади

Гено, Генко, Генчо

Умалителни форми на Георги, Генади или Евгени

Геновев

От гръцки - благороден

Геновева

От гръцки - благороднa или аналог на френското (галско) Geneviève - жена от племето. Това име има келтски произход и първо с него са кръщавали мъжете - Геновеф (Гено - бяла, вефа - вълнА) - бяла вълнА. Името се свързва още с кралица...

Георги, Георгин

От гръцки Giorgos - земеделец ("гео”- земя и „ерго”- работя). Името става популярно в Европа през XIV в., когато кръстоносци донасят от Палестина историята за мъченичеството на Св. Георги, която е украсена с легендата как той се бори с дявола...

Георгия

Женска форма на Георги

Герасим

От гр. Gerasmios - "почитан, почтен, честен"; Име на календарен светия

Гергана

Женска форма на името Гергин, което от своя страна произлиза от Герги, Георги - земеделец. Празнува имен ден на 6 май - Гергьовден
© 2002-2024 Moetodete.bg, Всички права запазени.

Created by Creato