ТЕСТ: Разкрий емоциите на детето

от

С помощта на моливи и бял лист можеш да разбереш какви чувства вълнуват твоето дете и да му помогнеш да ги преодолее.

ТЕСТ: Разкрий емоциите детето

ТЕСТ: Разкрий емоциите детето

С помощта на моливи и бял лист можеш да разбереш какви чувства вълнуват твоето дете и да му помогнеш да ги преодолее.

Децата оценяват поведението на родителите си по своему. Виждат същото, каквото и ние, но го възприемат по друг начин. А това често не се осъзнава от възрастните. Във вътрешния свят на детето се създават фантастични образи, собствени теории и версии и затова понякога на нас родителите ни се струва, че поведението на мъника е странно.

За да определиш емоционалното благополучие на детето в семейството, му предложи да го нарисува, а интерпретацията на неговата рисунка, ще ти помогне да разбереш много неща.

Ако детето откаже да вземе моливите и белия лист, това е сигнал, че в съзнанието му думата „семейство“ не се е формирала още или има някаква тревожност.

В рисунката няма нищо случайно. Детето не рисува от натура, а изразява своите емоции и преживявания по отношение на близките до него хора.

Ключ към рисунката

1. Ако някой от членовете на семейството отсъства: Наличие на неосъзнати негативни чувства към този човек. Пълно отсъствие на емоционален контакт със „забравения” човек.

2. Ако самият художник го няма: Трудности в самоизразяването в отношенията с близките: „Не ме забелязват“, „Този дом за мен е чужд“.

3. Размерът на персонажа изразява неговата значимост за детето.

4. Измислените персонажи и животни изразяват неудовлетворени желания.

5. По-високо е нарисуван този, който има по-голяма власт в семейството в очите на мъника.

6. Разстоянието между персонажите е свързано с психологическата дистанция (по-близко нарисуваният до детето, му е и по-близък до сърцето).

7. Ако детето нарисува себе си много мъничко, това означава, че самооценката му е ниска.

8. Ако изображенията докосват ръцете си, това показва тесен психологически контакт с човека.

9. Удебелените с натиск или много тънките, треперещи линии говорят, че персонажът предизвиква най-голяма тревожност у детето.

10. Големината на главата показва кой е най-умният в семейството според детето.

11. Ако очите са големи, разширени – това е сигнал за тревожността на персонажа. Малките и тесни очи говорят за вътрешна забрана за плач и нежеланието да се потърси помощ.

12. Ушите са органът за възприемане на критиката към себе си. Големи уши – изобразеният е длъжен най-много да слуша другите, без уши – отказ да слуша, игнорира това, което говорят за него.

13. Голяма уста – източник на заплаха – ако изобщо няма уста или е изобразена с точка или чертичка, не може да се изразява с думи или се влияе от другите.

14. Шията символизира способност за рационализъм, самоконтрол над чувствата.

15. Ръцете са функция на присъединяване и взаимодействие. Колкото повече пръсти има човекът, толкова е по-силен е той. По-малкото пръсти говорят, че детето чувства не е уверено в себе си.

16. Крака – колкото е по-голяма площта на опората, толкова по-здраво стои човекът на земята.

17. Слънцето е символ на защитата и топлината.

18. Ако детето изобразява между членовете на семейството хора или предмети – то те му пречат да се почувства защитено.