Скрининг на новороденото

от

Вече си майка. Държиш в ръцете си най-ценното съкровище и няма нищо по-важно от това то да бъде здраво

Вече си майка! Държиш в ръцете си най-ценното съкровище и няма нищо по-важно от това то да бъде здраво.                

Притесненията на майката за нейната рожба са безкрайни. За да си по-спокойна е добре да знаеш, че с помощта на дадени изследвания още с раждането на мъничето могат да бъдат установени евентуални проблеми.

Не забравяй, че колкото по-рано се диагностицира нещо нередно, толкова по-успешно е лечението. 

Скрининг на новороденото

Какво ще рече скрининг?

Това е ултразвуковото изследване на централната нервна система (трансфонтанелна ехография) - безопасен и ефективен  метод за визуализиране и оценка  на развитието на нервната система на новородените. Дава ценна информация за състоянието на мозъчните структури на бебето веднага след раждането и в първите няколко месеца от живота. Ето защо този високоинформативен метод е и едно от най-разпространените скринингови средства.

Тъй като говорим за новородени деца, често може да се наложи изследването да бъде повторено, ако бебето не е в спокойно състояние и прегледът не може да се проведе точно. Важно е да се отбележи, че ехографското изследване е напълно безвредно за детето и поради това може да бъде повтаряно без странични ефекти, което е основно предимство пред всички съществуващи съвременни методи на изследване.

Смята се, че този скрининг ще продължи да се развива с подобряване на технологиите в медицината и въвеждането на нови приложения. Децата са много подходящи пациенти за ултразвуково изследване, поради намалената подкожна мастна тъкан и отворените при новородените предна и задна фонтанели, което позволява мозъчните структури да се визуализират в детайли.

Скрининг на новороденотоЗащо е важно да се направи изследването?

Скрининговите изследвания на новородени са изключително важни за ранното откриване на проблеми в развитието на детето, на първо място с цел поставяне на навременна и точна диагноза. Трансфонтанелната ехография е част от специално разработена цялостна програма за скрининг на новородени, в рамките на която се правят редица изследвания на тазобедрени стави, слух, коремни органи с цел да се добие ясна представа за здравословното състояние на детето максимално бързо след раждането.

Скринингът на централна нервна система дава възможност да се установи потенциален риск от сериозно заболяване и да се вземат необходимите мерки за предотвратяването му. Ето защо се препоръчва ехографията на централна нервна система да стане рутинно изследване при новородените и да се използва като основен скринингов метод.

Съществено предимство е възможността медицинското оборудване за провеждане на изследването да бъде пренесено на място до леглото на новородени в критично състояние с цел прецизна диагностика.

Какво следва спрямо резултатите?

Ако изследването се прави с чисто профилактична цел при здрави доносени деца и не се установят проблеми, за родителите остава спокойствието, че бебето се развива нормално на този етап и отсъстват патологични промени на централната нервна система (отток, кръвоизлив и др.).

При деца, при които се установят аномалии или субклинично (скрито) протичащи заболявания следваща стъпка е провеждането на диагностични и терапевтични процедури, за да се предотвратят късни усложнения и застрашаващи живота поражения.

Навременната и точно поставена  диагноза на аномалиите на мозъка дава възможност за изготвяне на подходящ план за лечение и предвиждане на по-нататъшното развитие на детето. С помощта на ранния ултразвуков скрининг на централната нервна система  могат да се проследят и установени при феталната морфология нарушения в развитието на мозъка. Ранната диагностика е възможност за провеждане на подходящо и ефективно лечение.

Консултант: Д-р Радка Масларска, началник отделение „Неонатология”, МБАЛ „Токуда Болница София“, София