Седалищно предлежание - особености при раждане

от

3-5% толкова е приблизително честотата на ражданията на бебета в седалищно предлежание. Предлежанието показва коя част на плода е разположена най-ниско в матката или родилния канал, т.е. коя част е водеща. Виж какви са спецификите на седалищното предлежание, може ли да се промени и какви са особеностите при раждането.
Седалищно предлежание - особености при раждане

Седалищно предлежание - особености при раждане

3-5% толкова е приблизително честотата на ражданията на бебета в седалищно предлежание.

Предлежанието показва коя част на плода е разположена най-ниско в матката или родилния канал, т.е. коя част е водеща. Виж какви са спецификите на седалищното предлежание, може ли да се промени и какви са особеностите при раждането.

В различните срокове на бременността честотата на седалищното предлежание е различна.

В по-ранните срокове (краят на втория триместър и началото на третия) до около 30 гестационна седмица може да достигне до 15-20%, но с приближаването към термин се установява главично предлежание.

Определянето на предлежанието може да се осъществи чрез няколко метода:

Най-сигурният начин е чрез ултразвуково изследване, при което се визуализира недвусмислено предлежащата част.

Може да се установи също чрез влагалищен преглед, при който тактилно се изследва предлежащата част. При този метод голяма роля играе и опитът на акушер-гинеколога. Не рядко се допускат грешки. Или чрез използването на т.нар. прийоми на Леополд. Чрез един от тях с две ръце внимателно се установява над срамната кост коя част на бебето е разположена (също е нужна опитност при преценката).

Едно предлежание може да бъде променено почти до термина.

Най-често това става до 37-38 гестационна седмица, след което се определя начина на родоразрешение - нормално или оперативно.

Има школи, които препоръчват правенето на специална гимнастика от бъдещата майка и заемането на пози, които да улеснят заемането на друго положение на плода.

Има и такива, които съветват нищо да не се прави, защото опитът е показал, че намесите са малко ефективни и не се постига желания резултат. Има възможност и за лекарска намеса – т.нар. външно верзио, при което чрез специален прийом лекарят се опитва през коремната стена на майката да промени положението на бебенцето. Това изисква спазването на определени условия. Но и в тези случаи не винаги се получава промяна на предлежанието и почти не се използват у нас.

Нужно е да знаеш...

По отношение на спецификата на раждането трябва да се знае, че механизмът на раждане е напълно различен от този при главичното предлежание. Раждането е по-бавно и има опасност от някои усложнения: задържане на брадичката над симфизата (срамната кост), замятане на ръчички и др. Това налага добро познаване на методите за предотвратяване на тези усложнения, както и за справянето с тях.

Не е задължително раждането да се случи по оперативен път. Решението се взима от акушер-гинеколог, който много точно трябва да определи: има ли особености таза на жената, има ли причини, поради които не може да роди нормално, какви са характеристиките на плода (положение - как са разположени крачетата, колко е голямо бебето, как са разположени ръчичките и др.).

В акушерството има правило - при седалищно предлежание, ако има и медицинска индикация (независимо от какво естество), се предприема раждане чрез секцио.