Резус конфликт и бременност

от 1

Резус факторът е протеин, намиращ се върху клетъчната мембрана на червените кръвни клетки. Когато майката е с отрицателен, а бебето - с положителен резус фактор, може да възникне конфликт. Най-често peзyc(Rh) конфликтът възниква при комбинация „резус-отрицателна мама и резус-положително бебе“.
Резус конфликт и бременност

Резус конфликт и бременност

Резус факторът е протеин, намиращ се върху клетъчната мембрана на червените кръвни клетки. Когато майката е с отрицателен, а бебето - с положителен резус фактор, може да възникне конфликт.

Най-често peзyc(Rh) конфликтът възниква при комбинация „резус-отрицателна мама и резус-положително бебе“.

Проблемът идва от там, че ако в кръвта на резус-отрицателен човек попаднат резус-положителни еритроцита, организмът ги възприема като нещо чуждо и започва да изработва антитела, разрушаващи „нашествениците“. А в тази ситуация бъдещето дете го грози сериозна опасност.

Кога се сблъскват интересите?!

Попадайки през плацентата в кръвта на детето, антителата започват да разрушават неговите еритроцити, отговорни за транспортирането на кислород до органите и тъканите в организма.

Разбира се, съвсем не е задължително при различни резуси на майката и бебето да възникне подобен конфликт. Много често антителата или изобщо отсъстват в кръвта, или количеството им е толкова малко, че не представлява сериозна опасност за новороденото.

Какво провокира изработката на антитела при бъдещата майка?

  • Попадането на кръв от плода в кръвта на майката. Това може да се случи по време на раждане, аборт, при амниоцентеза, вътреутробно през плацентата и т.н.
  • Преливане на кръв, без да се обърне внимание на резус съвместимостта. Изработката на антитела по време на бременността може да е следствие дори от преливане на кръв в ранна детска възраст, ако не е бил отчетен резус фактора.
  • В много редки случаи антителата се образуват без някакви видими причини. След първата среща на организма с различните еритроцита в кръвта на жената остават „клетки памет“, които при последващ сблъсък с „вражеските“ кръвни телца бързо изработват антитела. Затова при първа бременност вероятността да се получи резус конфликт е малка (около 10%), но ако не се вземат мерки, при следващи бременности тя значително се увеличава.
  • Една от сериозните причини за перинаталната загуба на плода е алоимунизацията (преминаването на Rh-положителни еритроцити от плода в кръвообращението на Rh-отрицателната майка), както и водеща причина за хемолитична болест у плода и новороденото в повече от 50% от случаите. Честотата е 6 на 1000 живородени. Може да се предотврати чрез използване на специфичен имуноглоболин анти D (RhIG), произведен от човешки серум.

Антигените на резус системата започват да се изработват в плода от 8 -10-ата седмица на вътреутробното му развитие.

Kaкви изследвания трябва да направите?

В 12-а г. с. на бременността при първа визита в женската консултация се определя кръвната група и Rh фактор. Ако бъдещата майка е Rh+, не се подлага на повече тестове за кръвна група. Ако Rh факторът е отрицателен, на тест подлежи и партньорът й. Ако и той е Rh-отрицателен, бременната не се проследява за антитела.

При Rh- бременна с Rh+ партньор се изследват антитела в 20, 24 и 28 гестационни седмици. При отрицателни такива след раждането на плода се определя кръвната му група. Ако плодът е Rh положителен, на майката се поставя анти D-гамаглобулин 300 микрограма до 72-рия час от раждането.

Употреба на анти D-гамаглобулин се налага и при следните ситуации:

  • След спонтанен аборт;
  • Аборт по медицински показания;
  • Извънматочна бременност;
  • След амниоцентеза;
  • Плацента превия с кървене;
  • След травма на корема по време на бременност и др.

План на действие

Ако при вас съществува и най-малка възможност за резус конфликтна бременност, трябва да подходите с много внимание към планирането на събитието (да избегнете всякакъв сблъсък с резус несъвместима кръв). Но ако все пак нещата се объркат (аборт, инфекция, преливане на кръв), веднага се обърнете към специалист, който ще ви постави инжекция, блокираща изработката на антитела.

След като разберете, че сте бременна, възможно най-бързо посетете женската консултация - медицинските лица там ще ви насочат какви изследвания да направите и в какъв период от време.

Ако резус конфликтът е факт и прогресира, най-често лекарят препоръчва раждането да стане с цезарово сечение.

Но дори в случаите, когато организмът на майката не изработва антитела, въпреки че резус факторът на бебето е положителен, след като то се появи на бял свят, в рамките на 24-48 часа на родилката се поставя инжекция за антитела, за да се избегнат усложнения при следваща бременност.

Във всеки случай е важно да знаете, че сам по себе си резус конфликтът и дори наличието на антитела в кръвта не е противопоказание за бременност и още по-малко повод за нейното прекъсване.

Просто тази бременност изисква много повече отговорност и внимателно отношение. Постарайте се да намерите грамотен специалист, на когото се доверите изцяло, и стриктно изпълнявайте препоръките му.

Консултант: д-р Силвия Савова, акушер-гинеколог, ПСАГБАЛ „Св. София", София