Ранно детско развитие

• от

Всяко дете е уникално и има свой собствен темп на развитие. Адаптацията и успеха на детето обаче зависи не от това колко езика владее и какво умее, а от вниманието и любовта, които мама и татко му отдават.

възпииетанВсяко дете е уникално и има свой собствен темп на развитие. Някои четат с лекота на пет годинки, други рисуват, трети пък имат нужда от повече време, за да изявят наклонностите си. Адаптацията и успеха на детето обаче зависи не от това колко езика владее и какво умее, а от вниманието и любовта, които мама и татко му отдават.

За съжаление в нашите детски градини и училища системата не позволява да се отчетат заложбите и личния темп на развитие на всяко дете. Това може да се случи единствено в семейната среда или в тези образователни институции, които залагат на различен тип педагогика, като например на Монтесори. Точно те включват и иновационни методи за развитие на детските дарби още от ранна възраст.

Творческо развитие

Повечето методи, създадени за развитие на творческите заложби у детето, са предназначени за малчугани на около четири годишна възраст, когато могат да се задържат по-дълго на едно място и да хванат четката или молива стабилно. Основният принцип е да се даде пълна свобода на детето в интерпретациите, като му се предлагат само основни правила и ключови похвати. Това важи не само за рисуването, но за музиката, танците и другите изкуства. Музикалните занимания предполагат прослушването на определени произведения, най-често класическа музика или световен фолклор. Едновременно с това се показват и елементарни танцувални движения. Най-добре е родителя или учителя да танцува заедно с децата. Музикалните произведения могат да се възприемат и с помощта на образи, като се показват картинки на различните инструменти.

Развитието на фантазията се провокира успешно и чрез изобразителното изкуство. Детето трябва да има пълна свобода в изразяването, не робувай на клишетата, не е задължително тревата да е зелена, а небето синьо. Също така дай свобода в избора на средства за рисуване, детето може да използва четка, шпатула, а какво по-хубаво от пръсти и длани, с които да прави отпечатъци и да дооформя рисунката. Нужно е само да му осигуриш работно поле, най-удобно е на земята, където да разпръснеш листи и бои, а също и престилка за рисуване. Апликацията също е много добра провокация спрямо творческите заложби. Освен това позволява богата фантазия и може да се използват всякакви изрезки от вестници, списания, да се включват сушени цветя, листа и други, според желанията на детето.

undefinedЧрез рисуване, игра и други похвати може да започнеш и ранно обучение в писане и разпознаване на букви, цифри и различни предмети, включително и геометричните форми. Не бива да забравяш обаче, че крайната цел в случая не е научаване на азбуката за четене и писане. На този етап, целта ти е да запознаеш по приятен начин детето със словото и цифрите, то да се адаптира към новите знания, да придобие общи представи и да се забавлява, а не да се натоварва.
Валдорфската педагогика е създадена така, че усилията на педагозите да бъдат насочени максимално спрямо отчитането и развитието на индивидуалните особености на детето, да се утвърди позитивното начало, заложено във всяко дете. Задачата на учителя не е да деформира съзнанието на мъничето с готови формули и предварително зададени отговори, а да позволи на детето да откривателства, да създава нови отговори, да твори и да изявява себе си. Изпозлват се основно игрови средства, запознаване с различни фолклорни традиции, има творчески занимания, както и чисто практични – помощ в кухнята, работа в градината и подобни.
Подобен е и подхода според методиката, разработена от Мария Монтесори, тя е създала изключително успешна програма под мотото „Помогни ми да се да се справя сам”. Смята се, че детето може да усвои много повече информация, отколкото предполагаме, стига да намерим правилния подход и да го зачитаме като личност.

Физическата активност и развитие също са важен момент. Все пак не бива да забравяш, че физиката и духа са свързани и си взаимодействат. Едното трябва да се развива в синхрон с другото. Така че разходките на зелено, преходите в планина, пикниците са идеален начин за поддържане на доброто здраве, но също и за запознанство с много природни закони, с растения, животни, с идеята че човек и природа си взаимодействат и детето трябва да се грижи и да има отговорно отношение към заобикалящата го среда.
Разходките на зелено са и чудесен момент за гимнастика и други физически упражнения, както и за активни игри с родителите. Общуването в подобни моменти е интензивно и носи много информация на двете страни.