Раждане - големината на бебето има значение!

• от

Колко голямо ще е бебето при раждането? В този случай размерът наистина има значение.

Колко голямо ще е бебето при раждането? В този случай размерът наистина има значение.

От това колко ще е голямо бебето зависят много неща - от начина на родоразрешение до това дали вкъщи всички роднини ще треперят пред 2500-грамовата фея или ще отварят огромни очи пред гривничките на 4000-грамовият дебеланчо :).

Големината на бебето при раждане?

Големината на плода е резултат от неговия растеж и развитие. За специалистите има три форми на растеж и развитие:

1. Еутрофичен растеж – тогава, когато плодът е съответстващ на гестационната възраст и се развива нормално.

2. Хипотрофичен растеж - изоставащ темп на развитие (по редица причини от страна на майката или плода, бебето изостава в растежа си).

3. Хипертрофичен растеж – т.е. изпреварващ нормалното развитие. Това се случва често при жени с диабет.

Растежът и развитието зависят от два фактора:

1.Големината на бебето при раждане? Генетичен;

2. Способността на майчиния организъм да осигури оптимална среда за развитие на плода (т.е. матката да има нормално кръвоснабдяване и жената да има нормално кръвно налягане по време на бременността).

Има много формули, предложени в ултразвуковата диагностика, чрез които може да бъде определено теглото на бебето.

Тъй като формулите имат математичен алгоритъм за пресмятане, много зависи от това как специалистът ще подаде размерите. Допускането на дори минимална грешка може значително да повлияе на определянето теглото на плода.

„Проблемът“, който стои в основата на „погрешното измерване“ е, че чрез ултразвуковите критерии се подават големините на добре ограничени структури като главичката или бедрената кост. А теглото на плода всъщност зависи от мускулната маса и от масата на подкожната мастна тъкан.