Многоводие при бременност - трябва ли да се притеснявам?

от

Въпрос: Бременна съм в 17 г.с. и ми поставиха диагноза многоводие? Какво означава това и опасно ли е за мен и бебето?
Многоводие при бременност - трябва ли да се притеснявам?

Многоводие при бременност - трябва ли да се притеснявам?

Въпрос: Бременна съм в 17 г.с. и ми поставиха диагноза многоводие? Какво означава това и опасно ли е за мен и бебето?

Многоводието или хидрамнион се среща доста рядко (около 1 на 100 бременности) и се диагностицира с ехограф, като в околоплодния сак се установяват джобове от около 6 см до 9 см с амниотична течност.

Причините за това извънредно натрупване на течност не са изучени достатъчно, за да се даде категоричен отговор кога се получава. Смята се, че в тези случаи играят роля заболявания като диабет, сърдечно-съдови проблеми, вътрешноутробни инфекции и RH несъвместимост между майката и плода.

Многоводието е опасно, защото много често е знак за генетични аномалии на плода. При наличие на излишества от околоплодна течност задължително се правят допълнителни генетични изследвания – биохимичен скрининг и евентуално амниоцентеза.

Проблемът се установява обикновено около 15-16-а г.с., но може да се види и в самото начало на бременността - 9-10-а г.с. Най-модерните ехографски апарати имат опция за измерване и на околоплодна течност и диагностицирането не е проблем. Необходими са обаче много по-детайлни и по-чести наблюдения на майката и бебето. Чрез фетална морфология се търсят евенуални отклонения в структурите и развитието на плода, а на бременната се правят допълнителни изследвания на кръв и урина.

Многоводието не е индикация майката да ражда секцио. По време на бременността не се налага някакво лечение, а само редовни ехографски прегледи всеки месец.

До 20-а г.с. си проличава, ако бременната има многоводие. Доста често проблемът не предизвиква аномалии и дори се стига до нормално раждане, като само в по-тежките случаи е малко преди термина.

Симптоми и оплаквания при многоводие:

  • При някои пациентки се наблюдава по-трудно дишане вследствие на по-високото положение на диафрагмата, която е притисната от по-големия околоплоден мехур.
  • Други имат по-учестен пулс и отоци в краката, въпреки че подобни са оплакванията и при нормална бременност в напреднал етап.
  • Възможно е по-често от останалите случаи бебето да бъде в неправилно положение.
  • Матката е напрегната и размерът й е по-голям от предполагаемия за срока на бременността.
  • Сърдечните тонове на бебето се улавят по-трудно при прослушване.