Какво трябва да знаете за ехографското изследване

• от

Ехографските прегледи са важни за проследяването на бременността.
Какво трябва да знаеш за ехографското изследване

Какво трябва да знаеш за ехографското изследване

Заедно с радостната новина, че ще ставаш майка, идва и притеснението дали деветте месеца ще протекат нормално. За да си сигурна, че твоята рожба се развива добре, прочети кои са препоръчителните изследвания с ултразвук по време на бременността.

Ехографските прегледи са важни за проследяването на бременността. Тяхната цел е на първо място да се диагностицира бременност, да се определи броят на ембрионите, възможно най-рано да се открият евентуални вродени аномалии, да се следи нарастването на плода, разположението на плацентата, количеството на околоплодната течност. Благодарение на тези показатели ще се знае дали твоето неродено бебе расте и се развива добре в утробата ти.

Препоръчително е изследването със ултразвук да става поне три пъти през бременността. Във всеки един от триместрите има ключови етапи, когато е добре плодът да бъде видян с ехограф. 

Първи преглед. 12-14 гестационна седмица

Важно е да знаеш, че общопрактикуващият лекар няма право да извършва ултразвуково изследване. Ако си регистрирана в Женска консултация по линия на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), личният лекар трябва да ти даде направление за специалист акушер-гинеколог в местния Диагностично-консултативен център (ДКЦ), който да направи първия ти ехографски преглед.

На този етап акушер-гинекологът може да види следните неща:

 • дали има бременност и да определи гестационната седмица
 • дали тя е едноплодна или многоплодна
 • дали бебето има сърдечна дейност
 • да измери т. нар. главично-седалищна дължина на бебето

Това е първото ниво на ехографското изследване, което се извършва в Женска консултация към ДКЦ. На това ниво квалификацията и задачата на специалиста акушер-гинеколог, практикуващ в ДКЦ, е да види точно тези определени неща, макар те да не обхващат всичко, за което бременната желае и трябва да бъде информирана.
Всичко останало може да се диагностицира от акушер-гинеколози на второ ниво, които гледат бебето в най-големи детайли. На второ ниво в 12-14 г.с. се прави измерване на нухалната транслуценция. Така се нарича една „гънка“, която се простира по цялото протежение на гръбначния стълб на плода и има важна прогностична роля по отношение на синдром на Даун, както и на някои структурни аномалии от типа на сърдечен порок. Това изследване е много сложно и изисква добри специалисти и модерна апаратура.

Третото ниво на ултразвуковото изследване се извършва от акушер-гинеколози, които се броят на пръсти в България, и включва т. нар. инвазивни процедури като амниоцентеза (изследване на околоплодна течност) или други лечебни процедури, които може да се наложат по време на бременността.

Важно е да знаеш, че изследванията от второ и трето ниво се правят на висок клас ехограф, който има по-големи възможности. Благодарение на по-добрата му разделителна способност, се получава много по-ясен образ на плода и това дава възможност бебето да бъде разгледано в големи детайли. 

Втори преглед. 16-20 гестационна седмица

Ако в 12-14 г.с. на ехографското изследване не са открити притеснителни показатели, се препоръчва следващия преглед да е в периода 16-20 г.с. Тогава се прави морфология на плода на първо ниво – оглеждат се органите и системите на бебето в Женска консултация към ДКЦ.
На този етап акушер-гинекологът може да види следните неща:

 • дали бебето има оформен череп
 • дали има добре развита вътремозъчна анатомия
 • дали има добре развит гръбнак, за да се изключи спина бифида
 • дали има добре развити сърце, бял дроб, предна коремна стена, бъбреци, пикочен мехур
 • дали има горни и долни крайници

Това е първото ниво от изследвания, които са предвидени в Женска консултация по линия на НЗОК. С тях лимитът се изчерпва.

Препоръчително е в този етап от бременността да направиш изследване за синдрома на Даун, което се извършва единствено в СБАЛАГ „Майчин дом“, София. Нарича се биохимичен серумен скрининг за синдром на Даун и не се заплаща от НЗОК.

Ако тестът покаже нисък риск за синдром на Даун и докторът на първо ниво е видял всички важни структури на плода, можеш сама да избереш дали да извършиш третия ехографски преглед. Но ако серумният скрининг покаже отклонение, акушер-гинекологът има съмнения по отношение на структурите на плода, е препоръчително да се консултираш със специалист от второ ниво. Той отново ще направи фетална морфология на апарат от по-висок клас и ще прецени въз основа на серумния скрининг дали има нужда от извършването на амниоцентеза.

Трети преглед. 30-34 гестационна седмица

Този преглед не е включен в Женска консултация към ДКЦ, но е важен, защото чрез него се откриват евентуални аномалии, които се установяват на по-късен етап от бременността. Така ще си подготвена още преди бебето да се роди, че може да се очаква определен проблем, който налага в кратък срок след раждането рожбата ти да бъде прегледана от специалист.

На този етап акушер-гинекологът може да види следните неща:

 • как расте бебето: има ли тенденция към ниско или високо тегло
 • позицията на плода – дали е главично или седалищно разположено
 • други аномалии на системи и органи, които се установяват на по-късен етап от бременността, като аномалия на отделителната система на бъбреците, например.

Това са основните три ехографски прегледа, които е препоръчително да направиш. Ако попадаш в графата „рискова бременност“: имаш високо кръвно налягане, страдаш от диабет или с бебето имате несъвместимост по системата Rh, може да се наложат по-чести и обстойни прегледи.

Нужно е да знаеш
Биохимичният серумен скрининг за синдром на Даун не е насочен към жени от рисковата група (над 35 години, с наследствени болести, с предишна бременност или дете с Даун). Този тест има за цел да открие случаите със съмнение за Даун, въпреки че бременностите не са рискови. Серумният скрининг има много висока чувствителност и открива 90% от рисковите деца. Добре е да знаеш, че според статистиката има 5% фалшиво-положителна стойност. Иначе казано: на 100 бременности 5 теста биха показали висок риск за Даун, но бебетата ще са напълно здрави. 
Златният стандарт за бременни над 35 години е да отидат директно на генетична амниоцентеза. Ако майката не желае, тогава се предлагат междинни варианти.

Вагинална сонда

В първи триместър често се прибягва до вагиналната сонда. Препоръчителна е при бременни с обърната матка и по-плътна предна коремна стена, при които трудно се възпроизвежда образ на плода при доминално изследване през коремна стена. Другото преимущество на вагиналната сонда е, че не се налага предварително да пиеш литър течности, за да се напълни пикочния мехур. С вагиналното изследване, заради голямата близост до плода, може да се види много рано ембрион 2-3 мм.

3D и 4D ултразвук

На този клас ехографски апарати бебето може да се види в обем. С 2D плодът се изследва предимно отвътре – правят се срезове на различни нива, за да се прегледат отделните системи и органи. С 3D и 4D могат по-лесно да се открият някои по-дребни външни аномалии като заешката устна, аномалии на пръстите на ръцете и краката, аномалии на гръбначния стълб.
Не на последно място благодарение на 3D и 4D се осъществява емоционалната връзка между майката и бебето. Този момент е много важен – да видиш как ще изглежда твоята рожба – какво носле ще има, каква ще е усмивката, на кого ще прилича.