Какво е хидатидозна мола (гроздовидна бременност)?

от

Хидатидозна мола е доброкачествен тумор на плацентата, който възниква в началото на бременността.

Какво е хидатидозна мола?Хидатидозна мола се образува в резултат на неправилно развитие на тъканите, при което вместо нормалната плацента, се оформят множество малки кисти, наподобяващи чепка грозде от тук идва и другото и наименование гроздовидна бременност. В повечето случаи липсва плод и състоянието се означава като пълна мола. При малък брой случаи обаче може да се установи плодна тъкан, което представлява частична мола. Съществуват от 3 до 5 процента риск да настъпят злокачествени промени в тъканта и да се развие хорионкарцином.

Състоянието обикновено се открива, когато при доказана бременност
(по наличието на хормони в урината) матката е по-голяма от нормалната за съответния срок на бременността, налице е обилно повръщане и във влагалището изпадат малки гроздоподобни структури.

Лечението включва изчистване на матката чрез специална изсмукваща кюрета  и внимателно проследяване на болната с помощта на специални кръвни и уринни тестове за наличието на хормона човешки хорионгонадотропин (ЧХГ).
Този хормон се открива при нормална бременност и при злокачествена и доброкачествена бременност, протичащи с хидатидрзна мола.

Проследяването на нивото на ЧХГ позволява да се открият рано повторно образуване и/или злокачествени промени, които, макар и рядко, могат да възникнат, когато се предполага, че молата е напълно премахната.