Енциклопедия

Изкривявания на краката

Крака под формата на буквите Х, К и О.
Симптоми:
В повечето случаи тези изкривявания се появяват след прохождането на деца с още неизлекуван рахит. Деформацията под една или друга форма проличава по време на ходенето. Поставете вашето дете да стъпи с пети, допрени една до друга, и да стои право. Ще забележите, че коленете му почти се допират едно до друго. Ако между тях остава разстояние над 1–2 см, дори повече, вероятно то има изкривяване като буквата О. Ако коленете се допират, а стъпалата не могат да се доближат, това говори за деформация под формата на буквата Х.
Освен на рахит, деформацията под формата Х често е резултат на наднормено тегло.
Лечение:
Лечението е различно. Ако се подозира рахит, той се лекува чрез слънчеви облъчвания или витамин D. Деформациите от типа Х и К се повлияват добре от каране на велосипед. Това не се препоръчва обаче при деформацията тип О.