Именник

Звездиана, Звездица

Значение на името Звездиана, Звездица

Производни от Звезда