Именник

Шумо, Шумко

Значение на името Шумо, Шумко

Пожелателно име: да шуми, да се движи, да говори, да радва близките си; да е жизнен като зелена шума.