Именник

Шина

Значение на името Шина

Името е далечно видоизменение от Сийка, Анастасия.