Именник

Шарен

Значение на името Шарен

Името произлиза  от думите шарен, пъстър.