Именник

Шани

Значение на името Шани

Името е галена форма от Щилиян, някъде - от Александър.