Именник

Савелия

Значение на името Савелия

Женска форма на Савел. Библейско име; Савел е било името на апостол Павел, преди да бъде призован от Христос