Именник

Радосвет

Значение на името Радосвет

Който pадвa света или който се радва на светлината