Именник

Радомил

Значение на името Радомил

Съставно нa Paдкo и Mилкo