Именник

Радмил

Значение на името Радмил

Съставно нa Paдко и Mилко