Именник

Радка, Радко

Значение на името Радка, Радко

Умалителни форми от Рад, Рада