Именник

Евтимия

Значение на името Евтимия

- женска форма на Евтимий