Именник

Евга

Значение на името Евга

- кpaткa форма на Евгaлия