Именник

Евдокия

Значение на името Евдокия

- от гр. - "добра воля, благопожелание"; име на календарна светица