Именник

Енчо

Значение на името Енчо

- форма на Янчо