Именник

Емел

Значение на името Емел

- желана (тypcки)