Именник

Ема

Значение на името Ема

- женска форма на Емил, съкратена форма от Емилия