Именник

Елпида

Значение на името Елпида

- надежда (oт гръцки)