Именник

Елоиза

Значение на името Елоиза

– литературна героиня