Именник

Елмира

Значение на името Елмира

– име с немски произход