Именник

Елма

Значение на името Елма

– от турски - ябълка