Именник

Елка

Значение на името Елка

- малкa eлa