Именник

Елизара

Значение на името Елизара

- женска форма на Eлизар