Именник

Елисавета

Значение на името Елисавета

- клетвата на Бог, Бог се е заклел (oт иврит)