Именник

Елица

Значение на името Елица

- малкa eлa. Пожелателно име да бъде стройна и красива като ела