Именник

Ефрем

Значение на името Ефрем

- библейско име, евр. "плодородие"