Говорни нарушения при детето - кога е нужна консултация с логопед?

• от

Кои са най-честите говорни смущения и кога е нужна консултация с логопед? Още на 7-8 месеца детето разбира определени словосъчетания. Например когато му кажете „подай ръчички“, „вземи мечо“ то реагира с мимика или жест. Около 10-тия месец използва срички, които повтаря многократно- „ма-ма-ма“, „та-та-та“.

Кои са най-честите говорни смущения и кога е нужна консултация с логопед?

Още на 7-8 месеца детето разбира определени словосъчетания. Например когато му кажеш „подай ръчички“, „вземи мечо“ то реагира с мимика или жест. Около 10-тия месец използва срички, които повтаря многократно- „ма-ма-ма“, „та-та-та“. Като норма след 1-вата годинка започва бурното развитие на речта – появяват се много нови думи.

На 2 години вече има изградена реч с фрази, а на 3 – почти всичко е формирано, но все още може да има затруднения с по-сложните звуци (р, л).

Най-честите говорни нарушения, които в повечето случаи изискват намесата на специалист са следните:

Нарушени звукопроизношения

  • т.нар. междузъбен сигматизъм – в този случай детето плези езиче между зъбите и звуковете „с, з, ц“ и „ш, ж, ч“ стават проблемни. По този начин речта е неразбираема, детето се притеснява, когато говори, а неговите връстници се опитват да му подражават, защото им звучи по-различно и по-интересно.
  • „л, р“ - това са най-трудните звуци в българския език. Тяхното правилно произношение може да се изчака до 7-тата година, но не трябва да се пренебрегва факта, че колкото по-голямо е детето толкова по-бавно се постигат корекциите.

Заекване

В повечето случаи заекването започва на 3-4 години. Причините за това състояние могат да бъдат различни. Родителят не е обърнал нужното внимание, не е работено навреме и в един момент се получава отказ от говоренето. Често пъти родителите едва на 6-тата година казват: „то започна да заеква“ и търсят помощ. Всъщност детето е заеквало и като по-малко, но не са му обърнали внимание. А ранното обстойно изследване от специалист би спестило много притеснения.

Профилактика: В детските градини поне веднъж годишно задължително се провежда профилактичен преглед от логопед. Ако специалистът забележи говорни нарушения, осведомява родителя и сериозното отношение към проблема е особено важно, за да бъде той своевременно коригиран. Има говорни нарушения, които могат да се изчакат до дадена възраст, но други не търпят отлагане, защото водят до патология.

3 г. - на тази възраст е добре да бъде проведен профилактичен преглед с логопед. По-добре една консултация без повод, отколкото закъсняла.

Нужно е да знаете...

  • Много често причина за говорните нарушения при децата е дългото използване на биберон. Ето защо е добре майките отрано да започнат да използват лъжичка и чашка.
  • От особено значение е също така комуникацията с детето. Говорете му още преди раждането - то ви чува.
  • А когато вече е в обятията ви не забравяйте, че общуването – показването и обяснението на това, което говорите, силно влияят на психологическото и умственото развитие на детето.
  • Говоренето на „бебешки език“ е добре да бъде до определен период. Говорете ясно и изразително на детето, за да бъдете негов пълноценен учител в усвояването на речта.

Консултант: Нивелина Бижева, логопед и сурпедагог, София