Готово ли е моето дете за детска градина?

от

У нас формално е регламентирано постъпването в детска градина след навършване на три години. И все пак не толкова възрастта, колкото индивидуалните особености имат определящо значение.

У нас формално е регламентирано постъпването в детска градина след навършване на три години. И все пак не толкова възрастта, колкото индивидуалните особености имат определящо значение.

Ето някои важни признаци, които ще ти помогнат да се ориентираш дали детето ти е вече готово за голямата промяна, или ще е по-разумно още малко да изчакате.

Признаци на готовност:

 • Бързо свиква с нова обстановка
 • Посещавало е  детска ясла
 • Може да контролира емоциите си (спира да плаче при утешаване, убеждава се с думи)
 • Понася лесно раздялата с майката и не е в емоционална зависимост от нея
 • Има изградени навици  за самообслужване – храни се самостоятелно, може да се облича и съблича само, обслужва се в тоалетната, мие си ръцете, регулира физиологичните си нужди
 • Не плаче и не търси родителите си, оставено с познат възрастен (баба и дядо)  
 • Умее да общува с други деца (не се плаши, не ги избягва, включва се в игри и други съвместни дейности, не е агресивно) и да установява контакт с възрастни, включително и по собствена инициатива
 • Спазва режим съответстващ на този в детската градина (храни се и спи в определени часове)
 • Храни се добре
 • Може да се подчинява на правила и забрани
 • Може да играе и се занимава самостоятелно

Ето някои признаци, които показват, че детето все още няма готовност да постъпи в детска градина:

 • Емоционално е нестабилно, възбудимо, раздразнително, чувствително, ранимо
 • Има трудности в общуването с деца и възрастни
 • Показва изоставане, регрес и проблеми в развитието на говора, навиците, игрите, уменията след като тръгне на граднина; започва да се изпуска в гащите
 • Отказва да ходи на градина – плаче, тръшка се, дърпа се, крие се зад родителя, силно се поти, обещава да бъде добро, бяга от градината, изолира се от останалите
 • Нарушения на апетита – отказва да се храни, яде значително по-малко, повръща
 • Нарушения на съня – не може да заспи, буди се нощем, спи неспокойно
 • Има страхове (от непозната обстановка и хора, от раздяла с родителите, от изоставяне)

Как родителите да подготвят детето за  детска градина?

 • Постепенно разширявайте социалните

  Готово ли е моето дете за детска градина?

  контакти на детето с възрастни и деца
 • С гордост разказвайте пред близки в присъствието на детето, че то вече е пораснало и ще ходи на градина
 • Играйте с детето на „детска градина”, като пресъздавате типични ситуации от живота в детското заведение
 • Разказвайте на детето за хубавите неща, които го очакват в детската градина
 • Предварително го запознайте с детското заведение, което ще посещава и бъдещите му възпитатели; Посещавайте заедно детската градина преди постъпването (разходки около и в двора на градината, наблюдения как децата играят, като се набляга на това колко е хубаво, приятно и весело)
 • Синхронизирайте режима на детето с този в детската градина известно време преди постъпването; изградете режим и навици, които са необходими за по-лесното му адаптиране към изискванията в детското заведение
 • Приучете детето на самостоятелност в храненето и самообслужването
 • В първите дни детето е добре да се води след приключване на приемането на децата, за да не ги вижда разстроени; да закусва в къщи; някой от родителите да присъства на заниманията
 • Кажете му към кого да се обръща при нужда
 • Ако се разстройва от раздялата с майката, е добре друг близък да го води
 • Ако свиква трудно, съкратете времето на престой в градината

Смята се, че оптималния срок за привикване към детската градина е от седмица до 1 месец. Наблюдавайте промените в здравословното състояние, поведението, настроението, развитието на детето, които ще покажат дали избраната от вас детска градина е подходяща за него.

calendar

Календар