Фебрилен гърч - какво представлява и как трябва да реагираме?

от

Кога е възможно да се получи фебрилен гърч и какво е правилното поведение в тези моменти?
Фебрилен гърч

Фебрилен гърч

Кога е възможно да се получи фебрилен гърч и какво е правилното поведение в тези моменти?

Фебрилните гърчове са конвулсии, които се появяват при висока температура на детето – над 39°С. Гърчовете обикновено се явяват в ранните етапи на вирусна инфекция – например на дихателните пътища, когато температурата се повишава бързо.

Температурният гърч е най-често краткотраен (до 15 минути) и обхваща цялото тяло, което е извито като дъга, отворена назад. Главата е в крайно задно положение, погледът е нагоре, ръцете и краката извършват бързи некоординирани и с малка амплитуда движения. Дишането е бавно и шумно, като може и да спре за 1-2 минути (в такива случаи се появява и посиняване на устните). Възможно е изпускане по малка и голяма нужда.

С повишен риск това да се случи са децата от 6 месеца до 5 години, чиито родители са правили такива гърчове в детството си.

Вероятността от поява на повторен фебрилен гърч зависи както от наследствеността, така и от възрастта на детето при първата му поява.

Така температурен гърч, появил се преди 1-годишна възраст, има 50 % вероятност да се повтори.

1% е рискът за поява на епилепсия след температурен гърч.

Какво да направиш при фебрилен гърч?

  • постави детето да легне настрани, за да може езичето да падне в бузката му и в случай, че повърне, да не се задави.
  • не се опитвай да свестяваш болното, нито да му даваш вода или лекарство.
  • разкопчай дрехите, за да не пречат на дишането.
  • запази самообладание и се обади на бърза помощ или личния лекар.