Детето ти е уникално, покажи му го

от

Всяко дете е безценен Божи дар, то е неповторима личност, има своите таланти и специфичен характер, който се дооформя с годините. Важното е да му показваш и да го учиш на това още от ранно детство.
Детето ти е уникално, покажи му го

Детето ти е уникално, покажи му го

Всяко дете е безценен Божи дар, то е неповторима личност, има своите таланти и специфичен характер, който се дооформя с годините. Емоциите му също са изключително важна част от развитието и личността му. Важното е да му показваш и да го учиш на това още от ранно детство.

Много родители пропускат този момент и едва след години, улисани в ежедневието си и в злободневните проблеми, осъзнават, че срещу себе си имат личност, която може би не познават добре. Която вероятно е поела в посока, чужда на очакванията на мама и тате и сякаш комуникацията е прекъсната трайно. Емоционалната връзка между родител и дете се гради още от раждането. За да е успешна е от изключителна важност родителят да признае и утвърди личността на детето, да приеме, че комуникира със самостоятелен индивид. Любовта, уважението и доброто самочувствие са в основата на успеха. Покажи на детето, че е уникално, обичано и незаменимо, това е едно от най-ценните вложения, които родителят може да направи.

Помогни на детето да осъзнае тези черти, които го правят уникално

Един от основните похвати в изграждането на доброто самочувствие е утвърждаването на положителните качества и на талантите на мъничето. Важното е похвалите да са на място, а не просто изсипани с кош без значение от ситуацията. Утвърждението трябва да е свързано с конкретно действие, за да тежи на мястото си и да има ефект. Например, когато детето се осмели да мине през тъмния коридор, непременно му кажи, че то е смело и безстрашно. Ако нарисува рисунка, похвали фантазията му. Важното е да си убедена в думите си, да не си излишно многословна и да улучиш момента.

Покажи на мъничето, че се интересуваш искрено от това, което го вълнува

Не пренебрегвай обясненията на детето, дори да нямаш време. Всъщност кое е по-ценно от него, че да пилееш времето си за нещо друго? Обърни внимание на думите му, не отклонявай опитите му да комуникира с теб, точно обратното. Ако искаш по-късно да ти споделя, трябва да сложиш началото още от първите му годинки. Интересувай се от неговите емоции, от детските му брътвежи, от случилото се в градината, училището или на улицата.

Отчитай и специфичните нужди и темперамент на детето

Вслушай се в уникалния биоритъм на детето. Много родители се опитват да наложат режим на детето си, но това често е повод за стрес и напрежение. Не е задължително да спи на обед, ако точно тогава иска да рисува например. Някои са по-поспаливи, други точно обратното. Остави детето да те води и да ти покаже нуждите си от почивка и игра.

Отделяй на детето колкото се може повече време

Това е безценно вложение и колкото повече отделяш като време и внимание, толкова повече ще са позитивите за мъничето и за вашите отношения. Обсъждай всичко с него, като с голям човек, искай мнението му, търси коментарите му по отношение на ежедневието ти. Отделяй специално време за него, за да му покажеш, че то е важно и уникално за теб.

Устройвай малки празници

Ежедневието е пълно с поводи за радост и празнуване. Избирай негови успехи, независимо малки или големи и устройвай веселби по този случай. Така утвърждаваш характера на детето и му показваш, че цениш постиженията му.

Любов без условности

Детето има нужда да знае, че го обичаш безусловно. То трябва да е сигурно, че чувствата ти към него са постоянни, независимо дали успява или се проваля, дали върши зло или добро. Безусловната любов не изключва възпитанието, но тя е основно условие за неговия успех.

Споделяй

Покажи му, че цениш мнението му, че му имаш доверие като обсъждаш с него своите проблеми. Така го правиш съпричастно в истинския смисъл на думата към твоя живот, изграждаш приятелски отношения с него и го учиш да носи отговорност, като се замисля за чуждите проблеми.