Бебетата плачат на родния си език

• от

Плачът на новороденото може да звучи еднакво в ушите на лишените им от сън родители, но според учените това не е такa.

Бебетата плачат на родния си език

Бебетата плачат на родния си език

Плачът на новороденото може да звучи еднакво в ушите на лишените им от сън родители, но според учените това не е такa. Още от първия си ден бебетата плачат на езика, на който говорят техните родители.

Международен екип от учени съобщи, че при изследване на 60 новородени, било установено, че бебетата започват да учат езика още в утробата на майка им, много преди да произнесат първите си неразбираеми думи, и техният плач може да бъде различен според майчиния им език. Изследователите от екипа на Уермке записали плача на 60 здрави новородени на три до пет дни, 30 от които били родени във френскоговорящи семейства, а останалите 30 - в немскоговорящи семейства. Изследването установило "изключително ранно" въздействие на родния език и потвърдило, че плачът на бебетата е първият им истински опит за общуване, най-вече с майките им.

Френските новородени плачат с нарастваща мелодичност, докато германските бебета предпочитат по-ниския регистър, което според учените отговаря на характерните различия между двата езика.

Катлийн Уермке от университета във Вюрцбург, Германия, която провела изследването със свои френски и американски колеги, заяви, че то показало, че новородените "могат да произвеждат различни мелодии в плача си" и предпочитат мелодии, отговарящи на особеностите на езика, който чуват в утробата.