Не имунизираш детето, оставаш без помощи

Не имунизираш детето, оставаш без помощи

Родителите, които не водят децата си редовно на имунизации и профилактични медицински прегледи, ще губят правото си на социални помощи.