Продължителното хранене на бебето с шише покачва риска от затлъстяване

Продължителното хранене на бебето с шише покачва риска от затлъстяване

Децата на две години, които все още се хранят от шише, са изложени на повишен риск от затлъстяване в по-късна възраст в сравнение с бебетата, отучени по-рано.