Какво да вземем в родилния дом?

Какво да вземем в родилния дом?

Природата се е погрижила да ни подскаже, че Големият ден е дошъл (ти самата отдавна очакваш появата на силните контракции или изтичането на водите и броиш дните, оставащи до термина). Твоята Голяма подготовка, какво да вземеш в родилния дом обаче е започнала доста по-рано...